İKTİSADİ TASARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (1994)

İktisat teorisi ile ilgili konularda Boğaziçi Üniversitesi ve genel olarak Türkiye'de yürütülmekte olan çeşitli araştırma faaliyetlerini bir arada yürütmeye zemin oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Temel amacı, normatif ve pozitif iktisat teorileri ile oyun teorisinin birlikte geliştirip oluşturdukları geniş bilgi birikimini çok çeşitli hukuki ve iktisadi yapıların ve araçların tasarlanması ve uygulanmasında kullanan iktisadi tasarım alanında önde gelen bir mükemmelliyet merkezi olmaktır. Sözü edilen hukuki ve iktisadi yapı ve araçlar arasında, anayasa ve benzeri mülkiyet hakkı tahsisatı rejimleri, oy verme ve benzeri diğer toplu tercih belirleme yöntemleri, iktisadi kaynakların tahsisatına ve düzenlenmesine yönelik mekanizmalar, vergi ve diğer teşvik sistemleri, kontrat düzenlemeleri, üyelik ve diğer mülkiyet hak düzenlemeleri de dahil olmak üzere her türlü ortaklık oluşumları, piyasa ve müzayede tasarımları ile enformasyon sistemi tasarımları yer almaktadır. Merkez, temel amacına yönelik olarak iktisadi tasarım alanında yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaları desteklemekte; bu alanda ortak projeler yürütmek ve yüksek lisans eğitimini desteklemek üzere yerel, Avrupa ve diğer uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları ile bağlantı kurmakta ve işbirliği yapmakta; çeşitli yayınlar aracılığıyla iktisadi tasarım alanıyla yapılan çalışmaları teşvik etmekte ve yayılmasına katkıda bulunmakta; çalıştaylar, seminerler ve konferanslar düzenlemekte ve üyeleri aracılığıyla bu tür konferanslara katılmaktadır. Merkez, Güney Avrupa İktisat Teoricileri Cemiyeti ASSET'in kurumsal üyesidir.

Merkez Müdürü: 
Prof.Dr. Ünal Zenginobuz
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
zenginob@boun.edu.tr, ced@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 71 64
Faks: 
+90 212 359 46 95
Merkez Faaliyet Raporu: