İmamaoğlu,Y., Toğrol, A., “Birinci sınıf ve son sınıf matematik öğretmenliği öğrencilerinin ispatla ilgili inanç, tutum ve becerilerinin incelenmesi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi X.UFBMEK 2012 Bildiri Özetleri, Niğde, 2012.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2012
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: