İnce, O., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., Eyice, Ö., Kasapgil–İnce, B., “ Gerçek ölçekli bir anaerobik reaktörde etkin olan mikrobiyal popülasyonların florasanlı yerinde hibritleşme kullanılarak belirlenmesi”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: