İnce, O., Yılmaz, Z., Kolukırık, M., Kasapgil-İnce, B., “Bira fabrikası atıksularının anaerobik arıtımında sistem performansı ile mikrobiyal kompozisyonu ve metan aktivitesinin değerlendirilmesi”, 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 257-264, İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: