İnelmen, K., “Hemşirelerin güven ve bağlılıklarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkileri”, 1. Örgütsel Davranış Kongresi, 2013, Sakarya, 1. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 1, 55-59, 2013.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2013
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: