İnhibitör / Antimikrobiyel Peptitlerin Hücre İçine Taşınım Mekanizmaları ve Hücre İçi Lokalizasyonlarının Biyofiziksel Karakterizasyonu

Kodu: 
114M179
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı