İNSANİ GELİŞME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2002)

Merkez, İnsani Gelişme konularında en yeni gelişmeleri ve literatürü izleyen, bu gelişmeleri ulusal ve uluslararası akademik ve uygulamacı çevrelerle paylaşan, öncü araştırmalar yapan bir birimdir. Faaliyetlerini aynı zamanda Merkez’in kurucu üyelerinden olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Devlet Planlama Teşkilâtı ile işbirliği içinde yürütür.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Mine Eder
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, ETA B-Blok, Kat: 5, No: 715, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
eder@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 65 25, +90 212 359 49 50
Faks: 
+90 212 287 24 55
Merkez Faaliyet Raporu: