Isik, EO, Hatay, GH, "Cognıtıve Impaırment in Chıldhood-Onset Systemic Lupus Erythematosus: Early Detectıon Wıth Mr Spectroscopy and its Assocıatıon Wıth Mog Antıbodıes", Annals of The Rheumatic Diseases, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: