Işık, G., Gülçür, H.Ö., Koçak , İ., “Videostroboskopi için değişken-frekanslı yarı-çınlamalı güç kaynağı tasarımı”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 163-170, İstanbul, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: