İstanbul Boğazı Deniz Trafiğinin Yarattığı Risklerin ve İlgili Politikaların Benzetim Temelli Risk Modeli ile Senaryo Analizi ve Değerlendirilmesi

Kodu: 
09A301D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı