“İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi“nin Kalibrasyonu ve İstasyon Yerlerinin Depreme Karşı Yerel Tepkilerinin Belirlenmesi

Kodu: 
05T102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı