Kabasakal, H., Aycan, Z., Karakaş, F., “Women in management in Turkey”, Women in Management Worldwide, M.J. Davidson R.J. Burke (Derleyenler), 273-293, Ashgate Publishing, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: