Kalafat, D., "Deprem yerlerinin belirlenmesinde istasyon dağılımının önemi: Kandilli Türkiye deprem ağı'nın gelişimi ve optimum ağ tasarımı" (The importance of seismic station distribution in earthquake location determinations : Design and optimization of the Kandilli Turkish Seismic Network)", Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi (The 18th International Geophysical Congress and Exhibition, Extended Abstracts, 3A9, MTA Cultural Center), 3a9, MTA Kültür Merkezi, Ankara, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: