Kalafat, D., Güneş, Y., "Bodrum Yarımadası ve yakın çevresinin depremselliği", Bodrum Yarımadası'nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, TMMOB, Bildiriler Kitabı, 295-303, Bodrum, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: