Kalafat, D., Güneş Y., Kara, M., Kekovalı K., “Sultandağ Fay Zonu’nun (Afyonkarahisar-Konya Batı Anadolu) Güncel Depremselliğine Bir Bakış”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi,163; 195-218, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: