Kalafat, D., Öğütçü, Z., Güneş, Y., Kekovalı, K. et al., “Tuz Gölü ve civarının sismotektonik özelliklerinin incelenmesi”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı, ATAG 13, Bildiri Özetleri Kitabı, 29, ÇOMÜ, Çanakkale, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: