Kalafat, D., Öğütçü, Z., Güneş, Y., Kekovalı, K. et al.,“İç Anadolu Bölgesi, Tuz Gölü ve civarının sismisitesi ve sismotektonik özelliklerinin incelenmesi- Investigation of seismicity and seismotectonic features of salt lake and surroundings, Central Anatolia Region”, International Earthquake Symposium, Abstract Book, 63, Kocaeli, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: