Kalafat, D. Yılmazer, M., Kekovalı, K., Görgün, E., Poyraz, S.A., “Türkiye deprem ağına ait genişbantlı (BB) deprem istasyonları kullanılarak yapılan yakın gerçek zamanlı bölgesel moment tensör değerlendirmeleri - Near real time regional moment tensor estimation using Turkish seismic network’s broadband stations”, International Earthquake Symposium, Abstract Book, 62, Kocaeli, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: