Kantur, D., Toker, A., İşeri-Say, A. “Türk iş dünyasında kullanılan yönetim tekniklerinin örgüt performansına etkileri”, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı , 149-157, Erzurum, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: