Karaaslan, F., Denizhan, Y., Kayserilioğlu, A., Gülçür, H.Ö., “Yapay kalp uygulamalarında ve konjestif kalp yetmezliğinde ortak fizyopatolojik mekanizmalar”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 80-83, İstanbul, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: