Karataş, A., Eraslan, İ.H., Bakan, İ., “Uluslararası rekabetçilikte Elmas Modeli yaklaşımı: Türk makine ve techizat sektöründe bir uygulama", Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, S. Bekmez (Derleyen), 155-179, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: