Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Uludüz, Ş. M., Orçan, F., Çelik, S., Akaygün, S., “Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Karadeniz Bölgesi Örneği”, Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: