Karatay, V., Denizhan, Y., “TYCHE!”, More Developed Sign: Interpreting the Work of Jesper Hoffmeyer, Book Series: Tartu Semiotics Library, Editör(ler): Favareau D.; Cobley P.; Kull K., 10, 309-312, 2012.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2012
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: