Karbon Nano Yapılarla Güçlendirilmiş Enjekte Edilebilir Kemik İskelelerinin Mekanik Özellikleri ve Osteojenik Farklılaşmaya Etkisinin İncelenmesi

Kodu: 
117M231
Yürütücüsü: 
Alan: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Yürürlükte