Kaya, Y., Şafak, E., “Yer hareketi parametrelerinin elastik olmayan tepki spektrumu üzerindeki etkilerinin stokastik olarak incelenmesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 289-304, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: