Kayışçı Akkoyun, B., “Uluslararası Distopya Film Festivali’”nin “Distopya: Teorik ve Eleştirel Yaklaşımlar” , “Distopya Yazınında Metinlerarası Diyaloglar”, 2021.

Yayın Tarihi: 
Cuma, 1 Ocak, 2021
Yayın Türü: