Kırlı, C., “Kahvehaneler: Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda kamuoyu”, Osmanlı Kahvehaneleri: Mekân Sosyallik ve İktidar, A. Yaşar (Derleyen), 95-119, İstanbul: Kitap Yayınevi, İstanbul, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: