Koca, M., Fabre, E., Roumy, A., “Çok tanımlı kaynak ve kanal kodlarının özyineli (turbo) çözümü”, 12. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı (SİU 2004), 176-189, Kuşadası, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Türü: