Kocasoy, G., Durmuş, Ö. “Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları ile ilgili mevzuat”, Birinci Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi – UKAY 2009, Bildiri Özeti Kitabı, 1, Bildiriler CD’si s. 1-7, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, Eskişehir, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: