Kocasoy, G., Durmuş, Ö., “Legislative comparison of Turkey and the European union sludge management”, 1. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Universitesi, İzmir, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: