Kocasoy, G., Şahin, V., “Endüstriyel atıksuların zeolitle arıtılması”, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK’O8 Bildiriler Kitabı, İ. Toröz et al. (Derleyenler), ISBN : 978-975-561-331-4 FORART Basımevi, 107-116, İstanbul, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: