Kocasoy, G., Tiryaki, E., “Endüstriyel çamurların ve uçucu küllerin faydalı ürünlere dönüştürülmesi”, 1. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 435-444, Dokuz Eylül Universitesi, İzmir, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: