Kocasoy, G., “Yüksek organik içerikli çamurların stabilizasyonu/solidifikasyonu”, Filibeli, A et all.(editörler) 2ci Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu-AÇS-2009 Bildiriler Kitabı, 107-114, Güneş Ofset Ltd., İzmir, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: