Koçbaş, D., Akar, D., “Açıklayıcı metinlerde bağlılık oluşturma yöntemi olarak göndergelerin gelişimsel izleği”, Dilbilim Araştırmaları, 17-32, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayın Türü: