Kohezyonsuz Zeminlerde Üç Boyutlu Göçme Yüzeylerinin Geometrisi ve İksa Tasarımına Etkisi

Kodu: 
17A04M1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı