Köksal, D., “Cumhuriyet ideolojisi ve estetik modernizm: Baltacıoğlu, Yeni Zamanlar ve Bauhaus”, Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, A. Artun, E. Alicavuşoğlu (Derleyenler), 241-253, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: