Köroğlu, E., “Können nationalistische Ideologien miteinander befreundet sein? Das türkisch-deutsche Bündnis in der Osmanischen Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts = Milliyetçi İdeolojiler birbirleriyle dost olabilir mi? 20. Yüzyıl başı Osmanlı-Türk Edebiyatında Türk-Alman ittifakı”, Deutsche Präsenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftpalais-120 Historische Sommerressidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya = Boğaziçi’ndeki Almanya: Alman İmparatorluğu Sefaret Köşkü’nün 130 Yılı-Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı’nın 120 Yılı, Matthias von Kummer (Derleyen), 203-216, Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul Yayını, İstanbul, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: