Korur, F., Yerdelen Damar, S., Sağlam, H., “Fizik Dersinde Teknoloji Kullanım Tercihleri ve Etkileri Ölçeğinin Geliştirilmesi”, 4. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: