Kubat, E., Boduroğlu, A., Akın, A., “Yaşlanmada beyin asimetrisinin fNIRS ile ölçümü”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT) Bildiriler Kitabı, ODTÜ, Ankara, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: