Kurt, N., Haliloğlu, T., “Conformational dynamics of subtilisin-chymotrypsin Inhibitor 2 Complex by coarse-grained simulations”, Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 18, 5, 713-731, 2001.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2001
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: