Kurt, N., Haliloğlu, T., Schiffer, C.A., “Structure based prediction of potential binding and nonbinding peptides to hiv-1 Protease”, Biophysical Journal, 85, 2, 853-863, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: