Kut, G., “13. ve 14 Yüzyıllarda Anadolu’da Türkçe’nin yazı dili olması ve bu yüzyıllardaki eserler üzerine”, Osmangazi Üniversitesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Osmangazi, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: