Kut, G., “Atatürk kitaplığı belediye bölümü’ne bağışlanan yeni yazmalar”, Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler Nail Bayraktar’a Armağan I (Hatıra ve Bilimsel Makaleler), Hazırlayanlar. İ. Dağdalan, H.Türkmen, N. Ulu (Hazırlayanlar), 174-189, İstanbul: T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: