Kuzay Anadolu Fay Zonunun Kuzeybatı Ucu (Ganos Fayı) Kabuk ve Üst Manto Yapısının Lokal Tomografi ve Receiver Function Yöntemleriyle Saptanması

Kodu: 
5561P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı