Kuzey Anadolu Fay Sisteminin İznik-Gemlik Hattında Kabuk Deformasyonunun Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması

Kodu: 
16TP4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı