Kyoto Protokolü Paralelindeki Sera Gazı Kısıtlamalarının Türkiye Enerji Sektörü Üstündeki Muhtemel Etkilerinin Markal Modeli Kullanılarak İncelenmesi

Kodu: 
09A303P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı