Levi, A., Kocasoy, G. “Farklı ülkelerde atıksu arıtma tesisi çamuru uygulamaları”, A. Filibeli (Derleyen) 2. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu-AÇS-2009 Bildiriler Kitabı, 1-16, Güneş Ofset Ltd., İzmir, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: