MAKRO EKONOMİ VE UYGULAMALI EKONOMETRİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(1994)

Ekonomi ve Ekonometri Merkezi’nin amacı Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından analetik ve ampirik alanlarda yetkin ekonomistleri – öğretim üyeleri ve öğrencilerini – biraraya getirerek uygulamalı araştırmalar yapmalarını teşvik edecek bir zemin oluşturmak ve bu araştırmaların Türkiye’de ekonomi politikalarının oluşturulmasında bir referans olmasını sağlamaktır.

Merkez Müdürü: 
Prof.Dr. Gökhan Özertan
Web Sitesi: 
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Makro Ekonomi ve Uygulamalı Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 34342 Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
ozertan@boun.edu.tr, cee@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 65 05, +90 212 359 76 45
Faks: 
+90 212 287 24 53
Merkez Faaliyet Raporu: