MAKRO EKONOMİ VE UYGULAMALI EKONOMETRİUYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(1994)

Ekonomi ve Ekonometri Merkezi’nin amacı Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından analetik ve ampirik alanlarda yetkin ekonomistleri – öğretim üyeleri ve öğrencilerini – biraraya getirerek uygulamalı araştırmalar yapmalarını teşvik edecek bir zemin oluşturmak ve bu araştırmaların Türkiye’de ekonomi politikalarının oluşturulmasında bir referans olmasını sağlamaktır.

Merkez Müdürü: 
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Torul
Web Sitesi: 
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Makro Ekonomi ve Uygulamalı Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bebek 34342 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
cee@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 66 67
Faks: 
+90 212 287 24 53
Merkez Faaliyet Raporu: