Mayada Yaşlanma Mekanizmasinin (Kronolojik Yaşam Süresinin) Sistem Biyolojisi Yaklaşimiyla İncelenmesi

Kodu: 
110M428
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı